Trend Yangın Yangın ve Gazlı Söndürme Sistemleri

Anafartalar Mahallesi Ege sok. Uçar Ticaret Merkezi No: 5 /166
Ulus-Altındağ / ANKARA

Tel:0 312 3124133

Fax:0 312 3124134

E-Mail:info@trendyangin.com

Trend Yangın Eğitimi Bilgileri


AMAÇ:

İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine  karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemektir. TREND  YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ TİC LTD ŞTİ olarak en güvenilir şekilde icra edilerek eğitimler sonunda katılımcı personele TÜV onaylı sertifika vermektedir.

Yaklaşık 300 NFPA standardı mevcut olup  her standart 4 yılda bir yenilenmektedir. Ayrıca yine eğitimlerimiz kendi uzmanlık alanında deneyimli yurt içi ve yurtdışı sertifikalara sahip uzman personelimiz tarafından hazırlanmaktadır.

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI

 • Yanma oluşumunda oksijenin rolü
 • Yanmanın çeşitleri
 • Yanmanın ürünler
 • Yangın nedir?
 • Yanmanın tarifi
 • Yangının oluşum safhaları
 • Yangının sınıfları
 • LPG  ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri
 • Yangının çıkış sebepleri
 • Yangının etkenleri
 • Yangın türleri
 • Bina yangın ekipleri ve görevleri
 • Yangın söndürme maddeleri
 • Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
 • Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri.
 • Yangın  anında hareket tarzı
 • Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
 • Acil eylem planları
 • Yangın tatbikat ve kaza raporları senaryolar
 • Yangının çevresel etkileri
 • Yangından korunma giysileri ve teçhizatları

 

UYGULAMALI CANLI ALEVLİ TATBİKAT

Uygulamalı eğitimlerimiz  canlı alevli tatbikat olarak  Amerika’ dan ithal Yangın Simülasyon cihazı ile yapılacaktır. Bahse konu simülasyon cihazımız LPG  gazı ile çalışmakta ve uzaktan kumanda sistemi ile eğitilen personelin alevle ilişkisi el kontrol ünitesi ekranında kontrollü olarak izlenmekte ve sisteme ait yangın söndürme cihazları ile alevin söndürülmesi, yangına yaklaşma ve alev fobisi yenme eğitimleri icra edilmektedir. Çevreye hiçbir olumsuz etkisi olmayan simülasyon cihazımızla eğitimlerini başarı ile tamamlayan katılımcılara  TÜV onaylı sertifikalarımız verilmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARDLAR

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • National Fire Protection Association (NFPA) Standardı
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
 • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
 • Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • Sivil Savunma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Not: Teorik eğitimlerimiz  powerpoint sunusu olarak dershane ortamında verilmekte ve konularla ilgili  filmler ile  öğretilen konular eğitime katılanların öğrendikleri ile uygulamalı olarak yapılan canlı alevli tatbikatlarla pekiştirilmektedir.

Eğitim şirketiniz  tesislerinde yapılacak olup, nazari eğitimin verilmesi için ihtiyaç duyulan dershane ortamının ve barkovizyon sisteminin tarafınızca hazırlanması ve simülasyon  cihazımızın kullanılması için  düz  yüzeyli (tercihen beton  satıh) açık alan olması tercih sebebidir.

Dökümanlar

 

Trend Yangın Güvenlik Sistemleri ANKARA


STANDARTLAR